Radiusfraktur, Distal (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

Fraktur av distala radius hos barn.

Skademekanism

Frakturen uppkommer oftast av fall under lek.

Patoanatomi

Vanligen uppstår en greenstickfraktur med dorsal vinkling. Det är också vanligt att skadan går genom fysen (tillväxtzonen) och kallas då epifyseolys eller fysiolys. Det distala fragmentet kan vara helt avhoppat. En remodellering sker med tiden p.g.a.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du ST-läkare eller specialist i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.