Pigluxation

Synonymer
Caput radii-subluxation
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

Subluxation av caput radii.

Epidemiologi

Relativt vanlig skada hos barn i 1-5 årsåldern.

Skademeksnim

Uppkommer genom kraftigt ryck i pronerad underarm, t.ex. när någon lyfter eller drar barnet i armen.

Patoanatmi

Det sker en subluxation av caput radii ur ligamentum anulare radii.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet vill inte röra i armen. Anamnesen är ofta oklar.

Kliniska Fynd

  • Barnet håller armen intill kroppen, pronerad och med armbågen lätt flekterad.
  • Ingen svullnad eller felställning kan ses. 

Slätröntgen

Slätröntgen behövs inte för diagnos eller behandling. Indicerat om man inte är säker på att det rör sig om en pigluxation. Kan även vara indicerat efter misslyckat repositionsförsök, för att utesluta andra skador.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården på akuten eller på vårdcentralen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misslyckade repositionsförsök eller terapiresistenta fall.

Egen Handläggning

  • Reposition sker utan narkos genom supination eller pronation av underarmen till ytterläget med armbågen i flexion och tryck med tummen över caput radii. Repositionen känns som en liten knäpp motsvarande caput radii. Låt sedan barnet leka i väntrummet till att det använder armen igen.
  • Om barnet börjar använda armen efter en stund, behövs ingen röntgenkontroll eller uppföljning.
  • Om repositionen inte lyckas eller om barnet inte börjar att använda armen efter 30 minuter rekommenderas en röngenundersökning. Efter röntgenundersökningen bör avvakta spontan förbättring.
  • Ingen fixation krävs.

Återbesök

Vanligen inget återbesök. Återbesök efter 7 dagar till ortopedmottagningen är indicerad om repositionen inte lyckas. 

PROGNOS

PROGNOS

  • Vanligen god prognos.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.