Patellafraktur

Synonymer
Knäskålsfraktur
Andra stavningar
Patellarfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur på patella.

Skademekanism

  • Uppkommer oftast genom direktvåld mot patella. Kan då vara komminut.
  • Ibland kan frakturen vara en ren slitfraktur, som uppstår p.g.a. kraftig kontraktion av quadricepsmuskulaturen.

Patoanatomi

  • Tvärfraktur orsakas oftast av slitvåld.
  • En komminut fraktur uppstår vanligen från direktvåld.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du ST-läkare eller specialist i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.