Korsbandsskada, Främre

Synonymer
Främre korsbandsruptur
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

Skada/ruptur av främre korsbandet.

Skademekanism

  • Uppstår vid valgus- och utåtrotationsvåld mot knät, ofta i samband med idrott.
  • Även hyperextensionsvåld kan ge främre korsbandsskada.

Patoanatomi

  • Vanligen är rupturen total. Förekommer partiell skada också.
  • En total ruptur kan vara associerat med skada på mediala kollateralligamentet och en eller båda meniskerna.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du ST-läkare eller specialist i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.