Kalkaneusfraktur

Synonymer
Hälbensfraktur
Andra stavningar
Calcaneusfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur av calcaneus.

Epidemiologi

  • Samtidig förekomst av kotkompression är inte ovanlig.
  • Kan uppstå bilateralt. 

Skademekanism

Uppstår oftast genom högenergetiskt våld, t.ex. när man faller eller hoppar från hög höjd.

Patoanatomi

  • Frakturen kan vara extraartikulär och då belägen i tuber calcanei.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du ST-läkare eller specialist i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.