Humerusfraktur, Proximal (Barn)

Synonymer
Proximal överarmsfraktur, fraktur genom collum chirurgicum humeri
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

En fraktur genom proximala humerus som kan engagera fysen eller metafysära benet.

Skademekanism och Patoanatomi

  • Skadan kan uppstå vid fall mot armen, t.ex. vid fall från hästrygg.
  • Engagerar oftast fysen (tillväxtzonen). Det vanligaste är en Salter-Harris-skada typ 2.
    • Hos yngre barn uppstår ofta en metafysär fraktur (ofta greenstick-fraktur),

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du ST-läkare eller specialist i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hultman L, Järhult J, Lekberg A, Lagman Y. Akut ortopedi. Stockholm: Liber; 2010.
2. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.