Humerusfraktur, Distal

Synonymer
Distal överarmsfraktur, supra- och transcondylär humerusfraktur
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

Fraktur i nedre delen av humerus. Frakturerna är ofta intraartikulära. 

Epidemiologi

Frakturen förekommer både hos yngre och hos personer med osteoporos.

Skademekanism

Uppskommer oftast efter direkt våld. Kan även uppstå när man faller och tar emot sig med handen. Olecranon kan då spränga isär kondylerna.

Patoanatomi

 • Frakturen kan vara suprakondylär och inte engagera ledytan eller kondylar och spränga isär ena eller båda kondylerna. Kondylfrakturen kan vara kombinerad med suprakondylär fraktur.
 • Frakturerna är i allmänhet dislocerade och instabila.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta vid rörelse och oförmåga till rörelse. 

Kliniska Fynd

 • Rörelsesmärta, palpationsömhet och kraftig svullnad av armbågen.
 • Instabilitet i armbågsregionen.

Slätröntgen

Ger vanligen diagnos och planering av behandlingen.

Datorotomografi (DT)

Ytterligare undersökning med DT kan bli nödvändig för kartläggning av fraktursystemet. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan handläggas i öppenvården. Vid kraftigt dislocerade frakturer med efterföljande svullnad och smärta som gör att patienten har svårt att klara sig hemma kan det bli aktuellt med inläggning. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid påvisad distal humerusfraktur hos vuxna då behandlingen vanligen är operativ. 
 • Vid påverkat distalstatus.

Operation
Allmänt: Flertalet av dessa frakturer är dislocerade och instabila och operation är vanligen indicerad i de flesta fall. 
Osteosyntes: Öppen reposition och osteosyntes med platta och skruvar.
 • Målet är att exakt återställa ledytan och att få en så stadig frakturfixation som möjligt för att man kan börja träna armbågen tidigt och på så sätt få det bästa slutresultatet. 
Primär artroplastik: Kan övervägas hos äldre patienter med kraftigt komminuta distala frakturer där öppen reposition och osteosyntes ibland är svår att genomföra. 

Egen Handläggning

 • Smärtlindra patienten och sätt en dorsal gipsskena i 90°.
 • Planera för operation inom 72 timmar om det är indicerat med operation.
 • Vid acceptabelt frakturläge planeras uppföljning med röntgen. Hos äldre patienter med osteoporotiskt skelett och mycket uppsplittrad fraktur kan det vara omöjligt att få en stabil fixation. Här kan man överväga en primär artroplastik. Alternativt, om det inter är möjligt med protes, kan man uppnå en tillräckligt god funktion utan operation genom att påbörja aktiv mobilisering efter ett par veckors smärtlindrande fixation med en dorsal gipsskena eller eventuellt en ledad extern ortos. 
 • Efter operation gäller aktiv rörelseträning. 

Accepterat Frakturläge
 • Minimalt dislocerad och stabila frakturer hos yngre patienter. 
 • Hos äldre med skört skelett och mycket uppsplittrad fraktur där det är omöjligt att få en stabil fixation.

Återbesök

Vanligen återbesök efter 7-10 för röntgenkontroll.
Visa/dölj referenser

Referenser