Höftprotesluxation

Synonymer
Luxerad höftprotes
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

Luxation av höftprotes.

Epidemiologi

Det är inte ovanligt att en höftprotes luxerar. Risken är störst i perioden efter operationen, men höften kan även luxera för första gången efter flera år. En del patienter får upprepade Iuxationer.

Skademekanism

Luxationen uppstår vid flexion och inåtrotation av höften. 

Patoanatomi

Bakåtluxerad höftprotes är vanligast.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du ST-läkare eller specialist i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.