Frusen Skuldra

Synonymer
Periartrit, periarthritis humero-scapularis, frozen shoulder, adhesiv kapsulit
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

Vanligt smärttillstånd i axelleden med smärta och stelhet i axelleden.

Epidemiologi

 Primär periartrit är vanligast hos medelålders kvinnor och debuterar vanligtvis vid 40-60 års ålder.

Mekanism

  • Förekommer dels som en primär sjukdom utan påvisad orsak, dels sekundärt till något annat smärttillstånd i skuldran eller armen.
  • TiIllståndet utvecklas som en följd av en kontraktur (skrumpning) i ledkapseln, vilken blir förtjockad och stram. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Kraftig smärta och rörelseinskränkning. Det börjar med diffus värk i skuldran, och efter hand blir axeln allt stelare. Rörelseförmågan i axelleden kan bli helt upphävd. Det brukar vara som värst efter ungefär ett halvår. Sedan minskar värken, och rörligheten återkommer. 

Kliniska Fynd

  • Vanligen noteras ingen ömhet kring axeln i primära fall.
  • Rörelseinskränkning i axeln är vanligt förekommande.

Slätröntgen

Ska utföras för att utesluta andra skador. Dock slätröntgen inte till hjälp för diagnosen. Ibland ses kalkutfällningar. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen och vårdcentralen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstanke om annan skada, t.ex. rotatorkuffruptur hos en ung patient.

Egen Handläggning

  • Behandlingen är till en början symtomatisk. När det gör som mest ont går det oftast inte att träna, utan det får ske när värken börjar minska.
  • I alla fall av skada på skuldran eller armen är det viktigt med tidig rörelseträning för att förhindra sekundär periartrit. 

Uppföljning

Patienten kan följas upp inom primärvården.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är generellt sett god vid primär periartrit. Dock kan tillståndet har ett långt förlopp och det kan ta lång tid (flera månader till år) innan patienten blir bra. Det kan ta 1-2 år innan patienten blir återställd. Om periartriten är sekundär till en skada, är prognosen sämre och beroende på orsaken.

Innehållsförteckning

1. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020