Femurfraktur, Trokantär

Synonymer
Pertrochantär femurfraktur
Andra stavningar
Trochantär femurfraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur som engagerar trokanter major och ibland även trokanter minor.

Epidemiologi

  • Mycket vanlig skada hos osteoporotiska personer, framför allt kvinnor. Bland män med osteopeni ses i ökande frekvens trokantära 3- och 4-fragmentsfrakturer.
  • Medelåldern för höftfraktur är omkring 80 år.

Skademekanism

Uppstår efter ett enkelt fall i samma plan.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du ST-läkare eller specialist i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.