Caput radii-fraktur

Synonymer
Radiushuvudfraktur
Andra stavningar
Kaput radiifraktur

BAKGRUND

Definition

Fraktur i radiushuvudet.

Epidemiologi

Skadan ses oftast hos vuxna.

Skademekanism

Uppstår när man faller och tar emot sig med handen.

Patoanatomi

 • Kan vara en ren skärningsfraktur med eller utan dislokation. En mejselfraktur som klyver ledytan i två delar är vanligast.
 • Den kan även vara en kompressionsfraktur med flera dislocerade fragment med inkongruens av ledytan. Kan ibland vara kombinerad med armbågsluxation.
 • Kan även förekomma samtidigt med capitulum humeri-fraktur.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse armbågen.

Kliniska Fynd

 • Lokal ömhet och svullnad över radialsidan av armbågen/över caput radii.
  • En mejselfraktur ger dock ingen större svullnad.
 • Rörelsesmärtor, rörelseinskränkning samt smärta vid rotation av underarmen.

Slätröntgen

Slätröntgen ger diagnosen och är vanligen tillräcklig för planering av behandlingen.

Datortomografi

Kan vara indicerat vid komplexa frakturer men även då det är svårt att mäta delen av ledytan som är involverad.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan vanligen handläggas i öppenvården via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid dislocerad fraktur (kan då vara indicerat med operation).

Operation
Osteosyntes: Öppen reposition och fixation med skruv, platta eller stift. Kan vara indicerat vid dislocerade mejselfrakturer och comminuta frakturer.
Protes: Kan vara indicerat vid komminuta frakturer där ledytan inte går att rekonstruera.
Extirpation av caput radii: Kan vara indicerat vid komminuta frakturer där ledytan inte går att rekonstruera.

Egen Handläggning

 • Vid acceptabelt frakturläge behandling immobiliseras armen i en slynga (collar and cuff) eller skena under 3-4 dagar. Sedan kan man börja aktiv rörelseträning. Skriv recept på analgetika. Boka upp patienten på ett återbesök.
 • Vid indikation på operativ behandling bör patienten planeras för kirurgi. Ges även här en slynga och recept skrivs på analgetika. Patienten opereras inom 72 timmar.

Acceptabelt Frakturläge
Odislocerade och lätt dislocerade frakturer (upp till 2-(3) mm ledytehak) som omfattar mindre än en tredjedel av ledytan. Observera att det ska inte finnas något mekaniskt hinder vid rotation i underarmen, d.v.s. pronation och supination.

Återbesök

 • Vanligen återbesök efter 7-10 för röntgenkontroll.
 • Återbesök för kontroll av armbågsfunktion efter 3-4 veckor.

PROGNOS

PROGNOS

 • Extensionsdefekt (sträckdefekt) kan kvarstå under lång tid och även bli bestående.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.