Axelluxation

Synonymer
Axelledsluxation, luxation i glenohumeralled, luxation i humeroscapularleden
Andra stavningar
Axelledluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation i glenohumeralleden.

Epidemiologi

  • Relativt vanlig skada som kan drabba yngre och äldre personer.
  • Vanligast är luxation av caput anteroinferiort (> 90%).
  • Bakre luxation är ovanligt.
  • Luxationen kan vara kombinerad med en fraktur av tuberculum majus eller annan fraktur i proximala humerus.

Skademekanism

  • Främre luxation: Uppkommer efter fallskada där man tar emot med arm (utsträckt),

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du ST-läkare eller specialist i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Axelluxation, Översikt. Ortobas.se (https://www.ortobas.se/axelluxation-oversikt/)
2. Akut ortopedi av Lena Hultman och Johannes Järhult, ISBN 9789147094011
3. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
4. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.