Armbågsluxation

Synonymer
-
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

Luxation av armbågen.

Epidemiologi

 • Vanligast hos barn och yngre vuxna. 
 • Isolerade luxationer ses främst hos barn och ungdom.

Skademekanism

Uppstår när man faller och tar emot sig med handen.

Patoanatomi

 • Posteroradial luxation av olekranon är vanligast, dvs. humerus luxerar framåt.
 • Ibland uppstår en samtidig fraktur genom processus coronoideus och ulnar ligamentskada hos vuxna och fraktur genom ulnara humerusepikondylen hos barn. Även samtidig caput radii-fraktur kan förekomma.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Kraftig smärta och oförmåga att röra i armbågen.

Kliniska Fynd

 • Ses en typisk deformering av armbågen, där olekranonspetsen skjuter ut posteriort. Ses även svullnad. 
 • Patienten har rörelsesmärta, rörelseinskränkning och lokal palpationsömhet.
  • Palpera även ulnara humerusepikondylen och ulnara kollateralligamentet.
 • Glöm inte att kontrollera distalstatus. Skada kan förekomma framför allt på n. ulnaris, men även n. medianus och a. brachialis.

Slätröntgen

Bekräftar luxationen och kan även utesluta samtidig fraktur.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan vanligen handläggas i öppenvården via ortopedmottagningen. Barn kan behöva att läggas in. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid svårreponerbar isolerad luxation. 
 • Fördröjd diagnos av armbågsluxation.
 • Vid luxation kombinerad med andra skador:
  • Processus coronoideus: Repositionsläget kan vara omöjligt att behålla.
  • Fraktur av ulnara epikondylen: Ulnara epikondylen kan hos barn vara dislocerad och ibland ligga inne i leden även efter reposition. Syns bäst på en sidobilden. 
  • Komminut/dislocerad caput radii-fraktur: Denna är instabil och kan öka risken för reluxation. Operation kan vara indicerad. 
 • Vid påverkat distalstatus: Vid påverkan av nervus medianus efter reposition kan nerven ligga luxerad bakom ulnara epikondylen. Detta är operationsfall.

Egen Handläggning

Isolerad luxation: Hos vuxna kan reposition utföras efter t.ex. 5-10 mg diazepam (Stesolid) och 5-15 mg morfin i.v. eller i narkos. Barn reponeras i narkos.
 • Luxationen reponeras genom att semiflektera armbågen och greppa om distala överarmen och trycka med tummarna mot olekranon samt att dra underarmen.
 • Sätt därefter en dorsal gipsskena (lång skena) med 90-100° flexion i armbågen och handen i pronation.
 • Röntgenkontroll efter reposition och efter 3-4 dagar och ibland efter ytterligare en vecka. 
  • Armbågen kan reluxera, även under gipset. 
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter 2-3 veckor. Därefter fysioterapi för rörelseträning hos vuxna. Barn brukar att komma lätt i gång själva.
Luxation kombinerad med andra skador
 • Skada på kollateralligament: Enbart vackling vid extenderad armbåge efter reposition kräver inte operativ behandling. Kan behandlas med gipsskena 3 veckor, helst i pronation.
 • Processus coronoideus: Om repositionsläget kan hållas i gips, så gipsas armbågen i 4 veckor. 
 • Uppföljning
  • Röntgenkontroll efter reposition och efter 3-4 dagar och ibland efter ytterligare en vecka. 
  • Avgipsning och klinisk kontroll efter 4 veckor. Därefter fysioterapi för rörelseträning hos vuxna. Barn brukar att kommer lätt i gång själva.

Operation

Fraktur av ulnara epikondylen: Om epikondylen har dislocerat mer än 5 mm kan den stiftas fast.
Fördröjd diagnos av armbågsluxation: Ibland krävs öppen reposition och transfixation av leden med stift samt gipsskena alternativt extern fixation under några veckor.
Caput radii-fraktur: Vid komminut fraktur kan caput radii extirperas och ersätta det med protes, om det radiala kollateralligamentet lagas.
Processus coronoideus: Vid svårigheter att hålla repositionsläget krävs ibland en osteosyntes av processus coronoideus.

PROGNOS

PROGNOS

 • Vanligen god prognos.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.