Bröst- och Ländryggskada

Synonymer
Thorakolumbala kotpelarskador
Andra stavningar
Thoracolumbala kotpelarskador

BAKGRUND

Definition

Skada av bröst- och eller ländryggskotor.

Epidemiologi

  • Fraktur i bröst- och ländrygg är vanligt hos äldre kvinnor med skört skelett.
  • Hos personer med normalt skelett krävs kraftigt våld, t.ex. trafikolycka eller fall från hög höjd, för att en kotfraktur ska uppstå.

Skademekanism

Måttligt flexionsvåld: Leder till en kilformad kotkroppsfraktur.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du ST-läkare eller specialist i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortobas.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.
2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.